Gen. Janouška 902/17, Praha 14 - Černý Most
Po - Pá 07:30 - 11:00

Ceník výkonů

Ceník platný od 1. června 2023

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou
Vstupní prohlídka 700 Kč
Řidičský průkaz 400 Kč
Ověření zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění po 65.roce 200 Kč
Celkové vyšetření a vystavení posudku k vydání/prodloužení zbrojního průkazu 700 Kč
Zdravotní (potravinářský) průkaz 250 Kč
Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace - zpráva vyžádána komerčnímu subjekty ke komerčnímu či úrazovému pojištění 500 Kč
Výpis z dokumentace 400 Kč
Vyplnění podkladů pojistného plnění pro komerční pojišťovnu (úraz,bolestné, nemoc..) 350 Kč
Cílené vyšetření a vydání potvrzení pro letní tábory, ke studiu 200 Kč
Celkové vyšetření a vystavení posudku 500 Kč
     - k pracovní činnosti (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní) pouze v kategorii 1 780 Kč
     - k žádosti/rozšíření o řidičské oprávnění  580 Kč
Administrativní úkon základní (duplikáty posudků, průkazů, PN, pro účely ÚP atd.) 100 Kč
   
   
Samoplátci (nepojištění pacienti, výkony nehrazené ze zdravotního pojištění)
Komplexní předoperační vyšetření pacienta (celkové vyš., EKG, základ. odběry, sepsání zprávy) 1 500 Kč
Cílené vyšetření pacienta 1 000 Kč
Kontrolní vyšetření pacienta 700 Kč
EKG vyšetření + popis 350 Kč
Vyšetření CRP metodou POCT na vlastní žádost 250 Kč
Vyšetření okultního krvácení do stolice na vlastní žádost / Streptest 500 Kč
Stanovení hladiny cukru glukometrem na vlastní žádost 250 Kč
Aplikace léčiva do svalu či podkoží 150 Kč
Aplikace očkovací látky 300 Kč
Sepsání návrhu na lázeňskou péči nehrazenou ze zdr. Pojištění 500 Kč
Vyjádření lékaře pro účely umístění osoby do zařízení sociálních služeb 300 Kč