Gen. Janouška 902/17, Praha 14 - Černý Most
Po - Pá 07:30 - 11:00

CRP/INR

CRP je zánětlivým parametrem a jeho plazmatická koncentrace se zvyšuje již za 4 hodiny po navození reakce akutní fáze a v průběhu prvních dvou dnů jeho koncentrace vzroste i více než 100krát. Maximální koncentrace je dosaženo za 24–48 hodin, přibližně 24 hodin je i poločas CRP. Fyziologicky bývá plazmatická koncentrace nižší než 2–8 mg/l. Rychlý a vysoký vzestup CRP (typicky na hodnoty nad 60 mg/l) doprovází především akutní bakteriální infekce, méně obvykle také mykotické infekce. Virové infekce naproti tomu bývají charakterizovány relativně malým vzestupem CRP (zpravidla pod 40 mg/l). Stanovení plazmatické koncentrace CRP proto napomáhá v rozhodnutí, zda zahájit léčbu antibiotiky. Úspěšná antibiotická terapie se pak projeví rychlým poklesem CRP, naopak při neúspěšné léčbě přetrvává zvýšení.

Stanovením CRP lze odhalit mj. riziko pooperační infekce. Třetí den po operaci má jeho koncentrace rychle klesat k normě. Přetrvávající zvýšení nebo jen částečný pokles, následovaný dalším zvýšením, naznačuje přítomnost infekce nebo jiné zánětlivé komplikace. Mírný vzestup CRP provází i infarkt myokardu. Obecně lze také říci, že mírně zvýšené hladiny CRP (obvykle kolem 10 mg/l) patří mezi známky vysokého kardiovaskulárního rizika. Sledování koncentrací CRP je užitečné i při monitorování autoimunitních onemocnění. 


INR/Quick

Kontrolujeme u pacientů užívající léky na srážení krve jako je Warfarin u onemocnění jako je žilní trombosa/plicní embolie či srdeční arytmie charakteru fibrilace síní.

Normální rozsah INR u zdravých osob je 0,8–1,2 a pro pacienty léčené warfarinem: 2,0–3,0.

Vysoká hodnota INR např. 5 naznačuje vysokou pravděpodobnost krvácení.

Cílová hodnota INR může být v určitých situacích požadována vyšší, např. u pacientů s umělou srdeční chlopní.

Terapeutická hodnota se liší od fyziologické a to směrem nahoru, kdy je účelem upravit krevní srážení. Tyká se to hlavně onemocnění plic, srdce a trombóz dolních končetin. Po operacích se většinou nasazuje heparin, který neovlivňuje test PT.

 

zdroj: wikipedia